ทบทวนเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ (อ31101) ม.4 Module 1

Module 1  People of the World

Unit 1   Heroes and Villains

Unit 1a Heroes and Villains

 

ข้อมูลเพิ่มเติมด้านภาษาและวัฒนธรรม

 

Vocabulary:

 • Character

afraid of  (adj)                 กลัว

almond-shaped (adj)       ตาเป็นวงรี คล้ายเมล็ดอัลมอนด์

appearance (n)               รูปร่างหน้าตา, ลักษณะภายนอก [the way a person or thing looks to other people]

audition (n)                     การคัดตัวนักแสดง [a short performance by an actor, singer etc that someone watches to judge if they are good enough to act in a play, sing in a concert etc]

average build (n)            รูปร่างปานกลาง

average looks (n)            หน้าตาพอใช้ได้

blond (adj)                      สีเหลืองอ่อนหรือทอง (blonde ใช้กับผู้หญิง ส่วน blond ใช้กับผู้ชาย)

bossy (adj)                      ชอบออกคำสั่ง

build (n)                          รูปร่าง [the size and shape of a person’s body]

casting (n)                       การคัดเลือกนักแสดง [the process of choosing the actors for a film or play]

cheek (n)                        แก้ม

commercial (n)               โฆษณา [an advertisement on television or radio]

complexion (n)               ผิวหน้า, ผิว [the natural colour or appearance of the skin on your face]

crooked (adj)                  (จมูก) โค้งงอ

cruel (adj)                       โหดร้าย

curly (adj)                       (ผม) หยิก

CVs (n)                           ประวัติย่อ [curriculum vitaes หรือ US = résumé]

delivery guy (n)              คนส่งสินค้า (เป็นผู้ชาย)

easy-going (adj)              ง่ายๆ สบายๆ [not easily upset, annoyed, or worried]

fair (adj)                          (ผิว) ซีด, (ผม) สีเหลืองอ่อนหรือทอง [(of skin) pale, or (of hair) pale yellow or gold]

friendly with (adj)           เป็นมิตรกับ

good at (adj)                   เก่ง

good to (adj)                   ดีต่อ (willing to help, showing kindness to other people)

greedy (adj)                    ละโมบ

interested in (adj)            สนใจใน, สนใจกับ

jealous of (adj)                อิจฉา (ในเรื่อง)

kind to (adj)                    ใจดีหรืออ่อนโยน (caring about others; gentle, friendly and generous)

optimistic (adj)                มองโลกในแง่ดี

pale (adj)                        (ผิว) ขาวซีด [having a skin colour that is very white, or whiter than it usually is]

patient with (adj)             อดทนต่อ

PO box (n)                      ตู้ไปรษณีย์เช่า — ตู้ที่อยู่ในที่ทำการไปรษณีย์สำหรับรับจดหมายปริมาณมาก (post office box)

proud of (adj)                 ภูมิใจใน

rude to (adj)                    หยาบคาย, ไม่สุภาพ (impolite)

shooting (n)                    การถ่ายภาพยนตร์ [the process of taking photographs or making a film]

shoulder-length (adj)      ความยาวระดับไหล่

spiky (adj)                      (ผม) ตั้ง [hair that is spiky is stiff and stands up on top of your head]

straight (adj)                   ตรง

vain (adj)                        ไว้ตัว, ถือตัวว่าสามารถ [too interested in your own appearance or achievement]

wavy (adj)                      (ผม) เป็นลอน

well-built (adj)                ร่างใหญ่และแข็งแรง [someone who is well-built has a big strong body]

คำศัพท์เพิ่มเติม

curly brown hair                                  =   ผมหยิกสีน้ำตาล

pointed ears                                         =   หูแหลม

a long white beard                               =   เครายาวสีขาว

a black moustache                               =   หนวดสีดำ

a sharp metal hook instead of a hand   =   มีแขนข้างหนึ่งเป็นตะขอเหล็กแหลมคม

a magic staff                                        =   ไม้เท้าวิเศษ

a broad-brimmed hat                           =   หมวกปีกกว้าง

shiny black hair and rosy cheeks         =   มีผมเงางามสีดำและแก้มสีชมพู

Vocabulary:

all-time (adj)             (ขีดสูงสุด เช่น ดี แย่ ) นับตั้งแต่เคยมีมา [best/worst/etc ever]

band (n)                    พวก, กลุ่มคน [group]

can’t help (exp)        ไม่สามารถหยุดตัวเองจาก [can’t stop myself from]

capture (v)                จับกุม [take someone as a prisoner]

caring (adj)               ที่ห่วงใยผู้อื่น [showing that you care about other people]

cold-hearted (adj)     ไร้ความปรานี ไร้ความรู้สึก ไร้ความกรุณา [unkind]

considerate (adj)       เห็นอกเห็นใจ ที่คิดถึงคนอื่น [thinking of others]

cruel (adj)                 โหดร้าย [nasty, evil, wanting to hurt]

cunning (adj)            ฉลาดแกมโกง [clever in a dishonest or bad way]

daring (adj)               กล้าหาญ [brave]

defeat (v)                  เอาชนะ [beat]

dress up (phr v)        แต่งตัวเป็นหรือปลอมตัวโดยแต่งเป็น [put on different clothes to disguise oneself]

eventually (adv)        ในที่สุด [gradually, in the end]

evil (adj)                   ชั่ว ไม่ดี ร้าย [morally bad, cruel, or very unpleasant]

fairest (adj)               สวยหรืองามที่สุด [the most beautiful (woman)]

feel for (phr v)          เห็นใจ สงสาร [be sympathetic towards what someone is suffering]

อดรู้สึกสงสารไม่ได้ [Can’t help feeling for]

good win over evil (phr)  ความดีเอาชนะความชั่วร้าย [the heroes win the battle against the villains]

greedy (adj)              ละโมบ [wanting more food, money,  power, etc. than you really need]

kidnap (v)                 ลักพาตัว [take a person away illegally by force, usually in order to demand money in exchange for releasing them]

laugh (n)                   เสียงหัวเราะ [the noise we make when we are happy/amused]

mischievous (adj)     ซุกชน [naughty, playful]

mission (n)                ภารกิจ [a special task that needs to be completed]

once (adv)                ครั้งหนึ่ง [at a certain time in the past]

poisoned (pp)           ที่อาบยาพิษ ที่ใส่ยาพิษ [containing a deadly substance]

power (n)                  อำนาจ [strong force]

ring bearer (n phr)    ผู้ถือแหวน [someone who carries a ring]

rule (v)                      ปกครอง [govern, reign, control]

vain (adj)                   ทะนงตัว ถือตัว [too proud of your own appearance, abilities, etc]

wise (adj)                  เฉลียวฉลาด มีสติปัญญา รอบรู้ [knowledgeable, sb who has experience and knowledge about a wide number of things]

wizard (n)                 พ่อมด [a man who has magic powers]

ข้อมูลเพิ่มเติม:

 • โฟรโด แบ๊กกิ้นส์  (Frodo Baggins) คือตัวละครเอกในจินตนิยายเรื่อง เดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์ ของ เจ. อาร์. อาร์. โทลคีน เขาเป็นชาวฮอบบิท ซึ่งได้เป็นผู้ถือแหวนคนที่หก รูปร่างของโฟรโดนั้น แกนดัล์ฟ ได้อธิบายไว้ว่า “เป็นเด็กชายที่กล้าหาญ แก้มแดง สูงกว่าบางคน และยุติธรรมกว่าด้วย มีรอยแตกที่คาง เป็นเด็กหนุ่มที่ว่องไว และฉลาด มีผมสีน้ำตาลเหมือนกับฮอบบิทตนอื่นๆ”

(ที่มา:  th.wikipedia.org/wiki/โฟรโด_แบ๊กกิ้นส์ -)

 • ปีเตอร์ แพน (Peter Pan) เป็นตัวละครตัวหนึ่งที่สร้างขึ้นโดยนักประพันธ์ชาวสก๊อต ชื่อ เจ. เอ็ม. แบร์รี่ เป็นเด็กชายผู้หนึ่งที่สามารถบินได้ และมีมนต์พิเศษในการปฏิเสธการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ แต่กลับเป็นเด็กตลอดกาล เขาใช้ชีวิตวัยเด็กตลอดกาลของเขาท่องเที่ยวผจญภัยอยู่ในเกาะเล็กๆ แห่งหนึ่งในดินแดนเนเวอร์แลนด์ เป็นหัวหน้าของแก๊งเด็กหลง อยู่กับหมู่นางฟ้า และต่อสู้กับโจรสลัด ปีเตอร์ แพนจะมาพบปะกับเด็กธรรมดาๆ ในโลกภายนอกบ้างเป็นครั้งคราว

(ที่มา: th.wikipedia.org/wiki/ปีเตอร์_แพน -)

Unit 1b Vocabulary practice

Vocabulary:

 • Character

afraid of  (adj)                 กลัว

almond-shaped (adj)       ตาเป็นวงรี คล้ายเมล็ดอัลมอนด์

appearance (n)               รูปร่างหน้าตา, ลักษณะภายนอก [the way a person or thing looks to other people]

audition (n)                     การคัดตัวนักแสดง [a short performance by an actor, singer etc that someone watches to judge if they are good enough to act in a play, sing in a concert etc]

average build (n)            รูปร่างปานกลาง

average looks (n)            หน้าตาพอใช้ได้

blond (adj)                      สีเหลืองอ่อนหรือทอง (blonde ใช้กับผู้หญิง ส่วน blond ใช้กับผู้ชาย)

bossy (adj)                      ชอบออกคำสั่ง

build (n)                          รูปร่าง [the size and shape of a person’s body]

casting (n)                       การคัดเลือกนักแสดง [the process of choosing the actors for a film or play]

cheek (n)                        แก้ม

commercial (n)               โฆษณา [an advertisement on television or radio]

complexion (n)               ผิวหน้า, ผิว [the natural colour or appearance of the skin on your face]

crooked (adj)                  (จมูก) โค้งงอ

cruel (adj)                       โหดร้าย

curly (adj)                       (ผม) หยิก

CVs (n)                           ประวัติย่อ [curriculum vitaes หรือ US = résumé]

delivery guy (n)              คนส่งสินค้า (เป็นผู้ชาย)

easy-going (adj)              ง่ายๆ สบายๆ [not easily upset, annoyed, or worried]

fair (adj)                          (ผิว) ซีด, (ผม) สีเหลืองอ่อนหรือทอง [(of skin) pale, or (of hair) pale yellow or gold]

friendly with (adj)           เป็นมิตรกับ

good at (adj)                   เก่ง

good to (adj)                   ดีต่อ (willing to help, showing kindness to other people)

greedy (adj)                    ละโมบ

interested in (adj)            สนใจใน, สนใจกับ

jealous of (adj)                อิจฉา (ในเรื่อง)

kind to (adj)                    ใจดีหรืออ่อนโยน (caring about others; gentle, friendly and generous)

optimistic (adj)                มองโลกในแง่ดี

pale (adj)                        (ผิว) ขาวซีด [having a skin colour that is very white, or whiter than it usually is]

patient with (adj)             อดทนต่อ

PO box (n)                      ตู้ไปรษณีย์เช่า — ตู้ที่อยู่ในที่ทำการไปรษณีย์สำหรับรับจดหมายปริมาณมาก (post office box)

proud of (adj)                 ภูมิใจใน

rude to (adj)                    หยาบคาย, ไม่สุภาพ (impolite)

shooting (n)                    การถ่ายภาพยนตร์ [the process of taking photographs or making a film]

shoulder-length (adj)      ความยาวระดับไหล่

spiky (adj)                      (ผม) ตั้ง [hair that is spiky is stiff and stands up on top of your head]

straight (adj)                   ตรง

vain (adj)                        ไว้ตัว, ถือตัวว่าสามารถ [too interested in your own appearance or achievement]

wavy (adj)                      (ผม) เป็นลอน

well-built (adj)                ร่างใหญ่และแข็งแรง [someone who is well-built has a big strong body]

 • Opposite words

caring  (adj) ที่ห่วงใยผู้อื่น ≠      uncaring (adj) ไม่เห็นใจผู้อื่น, ไม่เป็นห่วง

friendly (adj) เป็นมิตร    ≠         unfriendly (adj) ไม่เป็นมิตร

honest  (adj) ซื่อสัตย์       ≠         dishonest (adj) ไม่ซื่อสัตย์

patient (adj) อดทน         ≠         impatient (adj) ไม่อดทน

polite (adj) สุภาพ            ≠         impolite (adj) ไม่สุภาพ

selfish (adj) เห็นแก่ตัว    ≠         unselfish (adj) ไม่เห็นแก่ตัว

sensitive (adj)                 ≠         insensitive (adj) ไม่รู้สึก

Grammar Reference:

 • Collocation

คำว่า Collocation มาจากคำภาษาอังกฤษ 2 คำ คือ col (to do something with something or someone) + location มีคำแปลภาษาไทยว่า “คำปรากฏร่วม” อธิบายความหมายให้ชัดเจนขึ้นก็คือ Collocation เป็นการเชื่อมคำ การจัดวางคำ หรือกลุ่มคำ (รวมทั้ง idioms) ที่จำเป็นต้องใช้ร่วมกันในประโยคต่างๆ ที่เจ้าของภาษานิยมใช้ และเห็นว่าถูกต้องตามมาตรฐาน ซึ่งคำที่ใช้ร่วมกันนั้น จะใช้คำอื่นแทนหรือสลับตำแหน่งกันไม่ได้ ถึงแม้ว่าคำที่จะใช้แทนจะมีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันก็ตาม

ตัวอย่างเช่น:
The cloth has fast colour. (ผ้าสีไม่ตก)
เราจะทราบกันโดยส่วนใหญ่ว่า fast แปลว่า “เร็ว”
คำว่า stable หรือ durable ซึ่งแปลว่า “ทนทาน” น่าจะใกล้เคียงกว่า
แต่เจ้าของภาษาไม่ใช้คำว่า stable colour หรือ durable colour
ดังนั้นจึงต้องใช้คำว่า fast colour เท่านั้น คำว่า fast colour เป็น collocation
It rains cats and dogs. (ฝนตกหนัก)
คำว่า cats and dogs เป็น collocation
เราไม่สามารถเขียนเป็น dogs and cats หรือ cats and cows ได้
คำว่า strong กับ powerful มีความหมายใกล้เคียงกัน
แต่ภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า strong wind, strong competition
และ powerful machine, powerful engine, powerful weapon
เราไม่สามารถใช้ strong machine หรือ powerful wind ได้

(ที่มา: http://www.jobsdb.co.th/TH/EN/Resources/JobSeekerArticle/hospitality_editor7.htm?ID=718)

Unit 1c Grammar in use

ข้อมูลเพิ่มเติมด้านภาษาและวัฒนธรรม

Vocabulary:

adverts (n)          โฆษณา

beholder (n)        คนมอง

beauty is in the eye of the beholder (idm)  ความสวยขึ้นอยู่กับคนมอง [(saying) people all have different ideas about what is beautiful]

celebrity (n)        บุคคลที่มีชื่อเสียง [a famous living person (= star)]

crash diets (n)     การลดน้ำหนักอย่างรวดเร็ว [a way of losing body weight quickly by eating very little]

panic (n)             ตกใจกลัว

Phrasal verbs

get up                 ตื่นนอน

get over              หายจาก

get on (with)       เป็นมิตรกับ, เข้ากันได้

get off                 ถอดออก, ลงจากรถ

get back             ได้คืน, ได้รับกลับมา

get back (to sth)  กลับสู่ (หัวข้อเดิม, สภาพเดิม) (to start talking about something again, or to start doing something again)

get on (to sb)      ติดต่อ (คน) โดยทางโทรศัพท์/จดหมาย  [to contact sb by telephone or letter]

get up to (sth)    ทำ (สิ่งไม่ดีหรือขำขัน) [to be busy with sth, especially sth surprising or unpleasant]

Grammar Reference:

 • Present simple  ใช้เมื่อต้องการกล่าวถึง

– facts and permanent states

ข้อเท็จจริงหรือภาวะที่เกิดขึ้นถาวร            เช่น  Mark works for an advertising company.

– general truths and laws of nature

ข้อเท็จจริงทั่วไปหรือกฎธรรมชาติ             เช่น Oil floats on water.

– habits and routines (with always, usually, etc)

นิสัยและกิจวัตรประจำวัน                           เช่น He usually goes jogging in the mornings.

– timetables and programmes (in the future)

ตารางเวลาและโปรแกรม (ในอนาคต)  เช่น The plane to Madrid takes off at 6:30 pm.

    – sporting commentaries, reviews and narrations

วิจารณ์กีฬา หนังสือหรือภาพยนตร์ และการเล่าเรื่อง เช่นBeckham wins the ball, then he crosses and Owen scores.

–  feelings and emotions

อารมณ์และความรู้สึก เช่น  I love Paris, because it’s a beautiful city.

 

คำหรือวลีที่ใช้บ่งบอกเวลา (time expressions) ที่มักจะใช้ร่วมกับ present simple คือ usually, often, always, every day/week/month/year/etc, in the morning/ afternoon/evening, at night/the weekend, on Fridays, etc

 • Present continuous ใช้เมื่อต้องการกล่าวถึง

–  for actions taking place at or around the moment of speaking

การกระทำที่กำลังดำเนินอยู่ขณะที่พูดเช่น  The kids are playing video games in the living room.

– for temporary situations สถานการณ์ที่เกิดขึ้นชั่วคราว  เช่น They are painting the house.

– for fixed arrangements in the near future

แผนการที่กำหนดไว้ในอนาคตอันใกล้ เช่น   I am going to a party tonight.

– for currently changing and developing situations

เหตุการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงและพัฒนาขึ้นในปัจจุบัน เช่นThe rivers are becoming more and  more polluted.

–         with adverbs such as always to express anger or irritation at a repeated action

ใช้ร่วมกับกริยาวิเศษณ์ เช่น always เพื่อแสดงถึงความโกรธหรือขุ่นเคืองใจเกี่ยวกับการกระทำ

ที่เกิดขึ้นซ้ำๆเช่นShe is always biting her nails when someone talks to her.
คำที่บอกเวลาำหรือวลีที่ใช้บ่งบอกเวลา (time expressions) ที่ใช้ร่วมกับ present continuous คือ now, at the moment, at present, these days, nowadays, still, today, tonight, etc 

 • Stative verbs (state verbs)

คำกริยาส่วนใหญ่ที่ใช้กันเป็นประจำ เรียกว่า action verb หรือ dynamic verb เป็นคำกริยาที่แสดงการกระทำ (action)

ส่วน stative verb (state verb, non-continuous verb หรือ fixed verb) เป็น verb ที่พบน้อย  เป็นคำกริยาที่แสดงถึงสภาพ ไม่ใช้ใน present continuous หรือ past continuous (จึงเรียกว่า non-continuous) คือไม่เติม -ing

Stative verbs ได้แก่

–  verbs of the senses (กริยาเกี่ยวกับประสาทสัมผัส) ได้แก่ appear, feel, hear, look, see, seem, smell, sound, taste, etc

ตัวอย่าง          She seems really worried.

–  verbs of perception (กริยาเกี่ยวกับการรับรู้/ความเข้าใจ) ได้แก่ believe, forget, know, realise, remember, understand, etc

ตัวอย่าง          I believe what he says.

–  verbs which express feelings and emotions (กริยาที่อธิบายความรู้สึกและอารมณ์) ได้แก่ desire, detest, enjoy, hate, like, love, prefer, want, etc

ตัวอย่าง          Jane hates eating spicy food.

– some other verbs (กริยาอื่นๆ) ได้แก่ be, belong, contain, cost, fit, have, include, keep, matter, need, owe, own, want, weigh, wish, etc

ตัวอย่าง          This house belongs to a very rich man.

Stative verbs บางคำสามารถนำมาใช้ในรูป continuous ได้ แต่จะมีความหมายเปลี่ยนไป เช่น

Present simple

Present continuous

THINKI think he’s a very good actor.(เชื่อ)  We are thinking about moving to a new house. (กำลังพิจารณา)
HAVEShe has hundreds of books.(เป็นเจ้าของ)

 Everyone is having a great time at the party. (มีประสบการณ์)He is having a bath. (กำลังอาบน้ำ)They are having lunch. (กำลังกิน)
SEEYou can see my house from up here.(เห็น)I see what he means. (เข้าใจ)  I’m seeing the dentist this evening.(จะไปพบ)

TASTEThis pie tastes delicious.(มีรสชาติ)  Ann is tasting the soup to see if it’s spicyenough. (กำลังลองชิม)
SMELLHis perfume smells very good. (มีกลิ่น)  He is smelling the flowers. (กำลังดมกลิ่น)
APPEARShe appears to know where she’s going.(ดูเหมือน)  He is appearing in a play at the Rex.(กำลังแสดง)
FITThe skirt fits her perfectly. (มีขนาดพอดี)  John is fitting a new lock on the front door.(กำลังติดตั้ง)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

 • โครงสร้างจดหมายของอีเมล  โดยทั่วไปแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้
  –  ส่วนหัวจดหมาย   เป็นส่วนที่ใช้ในการระบุอีเมลแอดเดรสของผู้รับจดหมาย หัวข้อเรื่องของ

จดหมาย แฟ้ม ข้อมูลที่แนบกับจดหมาย โดยมีรายละเอียดดังนี้

To:          คือ อีเมลแอดเดรสของผู้รับ ถ้ามีผู้รับหลายคนให้คั่นอีเมลแอดเดรสแต่ละชื่อด้วย เครื่องหมายจุลภาค (,) หรืออัฒภาค (;)

CC:         (ย่อมาจาก Carbon Copy) คือ อีเมลแอดเดรสของผู้รับคนอื่นๆ ที่ต้องการให้รับจดหมายนี้ด้วย แต่เน้นน้ำหนักของจดหมายให้เพียงแต่ผู้รับเหล่านี้รับทราบเท่านั้น ถ้ามีผู้รับประเภทนี้หลายคนให้คั่นอีเมลแอดเดรสแต่ละชื่อด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) หรืออัฒภาค (;)

BCC :     (ย่อมาจาก Blind Carbon Copy) คือ อีเมลแอดเดรสของผู้รับ ซึ่งผู้ส่งมีความประสงค์ที่จะไม่ให้ปรากฏอีเมลของผู้รับเหล่านี้ให้ผู้รับคนอื่นๆ เห็นว่าได้มีการส่งจดหมายฉบับนี้ให้แก่ผู้รับเหล่านี้ด้วย ถ้าหากมีอีเมลแอดเดรสประเภทนี้มากกว่าหนึ่งก็ให้คั่นอีเมลแอดเดรสแต่ละชื่อด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) หรืออัฒภาค (;) เช่นกัน

Subject: คือ หัวข้อเรื่องของจดหมายซึ่งจะบอกให้ผู้รับทราบถึงประเด็นสำคัญที่อยู่ในเนื้อความของจดหมาย

Attach: คือ แฟ้มข้อมูลที่ต้องการแนบส่งไปพร้อมกับจดหมาย

ส่วนเนื้อความ   เป็นส่วนข้อความในจดหมาย
ส่วนท้ายจดหมาย  เป็นส่วนปิดท้ายเนื้อความในจดหมาย ซึ่งอาจเป็นชื่อของผู้ส่งพร้อมกับที่อยู่

ตำแหน่ง หรือสถานที่ทำงาน ซึ่งในส่วนนี้อาจเรียกว่าเป็น ลายเซ็น (Signature)
(ที่มา: http://gsmt.multiply.com/journal/item/13/13)

Unit 1d Listening & Speaking skills

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมด้านภาษาและวัฒนธรรม

 

Vocabulary:

ages (n)                                    เป็นเวลานาน [a very long time]

ambitious (adj)             ทะเยอทะยาน

be in a panic (exp)                   รู้สึกตื่นตกใจ

Bless you! (exp)                      พระเจ้าคุ้มครองคุณ [(spoken) what you say when someone sneezes; used to thank someone for doing something for you]

calm (adj)                                ใจเย็น, สงบ

cheerful (adj)                           ร่าเริง

colleague (n)                            เพื่อนร่วมงาน

complain (v)                            บ่น

determined (adj)                      เด็ดเดี่ยว

Don’t mention it. (exp)            ไม่เป็นไร — เป็นการตอบอย่างสุภาพเมื่อมีคนกล่าวขอบคุณ

[said to be polite after someone has thanked you]

fair (adj)                                   ยุติธรรม

forgetful (adj)                          ขี้ลืม

humorous (adj)                        ตลก

impatient (adj)                         ไม่อดทน

psychologist (n)                       นักจิตศาสตร์, นักจิตวิทยา

quick-thinking (adj)                 คิดเร็ว

reliable (adj)                            ไว้ใจได้

respected (adj)                         น่านับถือ

sense of humous (phr)             (มี) อารมณ์ขัน

sensitive (adj)                          อ่อนไหวง่าย

shy (adj)                                  ขี้อาย

stubborn (adj)                          ดื้อรั้น

trusted (adj)                             เชื่อถือได้

SPIRITED AWAY สุดยอดอนิเมะเรื่องเยี่ยมขึ้นหิ้ง Unit 1e WritingSPIRITED AWAY สุดยอดอนิเมะเรื่องเยี่ยมขึ้นหิ้ง

ข้อมูลเพิ่มเติมด้านภาษาและวัฒนธรรม

Vocabulary:

advice (n)                    คำแนะนำ

all sorts (of sth)            หลายประเภท, หลายชนิด [a lot of different types of things]

conquer (v)                  เอาชนะ

depressed (adj)            เศร้า, หดหู่

diet (n)                         อาหาร, โภชนา [the kind of food that a person or animal eats each day];             การอดอาหาร [a limited range and amount of food that you eat when you want to get thinner]

fit in (phr v)                 เหมาะสม, เข้ากัน [to feel that you belong to a particular group and are accepted by them]

gain weight (phr)         เพิ่มน้ำหนัก

junk food (n)               อาหารขยะ (อาหารที่มีคุณค่าต่ำ แต่มีแคลอรี่สูง) [food that is not healthy, for example because it contains a lot of fat, sugar etc]

lose weight (phr)          ลดน้ำหนัก

make a fool of oneself (phr) ทำบางสิ่งบางอย่างที่ (ดูไม่ฉลาด) อาจทำให้คนอื่นหัวเราะเยาะได้

[to do something that makes other people think you are silly or not to be respected]

neighbourhood (n)       ละแวกบ้าน, ถิ่น

put (sth) on (phr v)      หนักขึ้น [to become heavier, especially by the amount mentioned]

silence (n)                    ความเงียบ, การนิ่งเงียบ

sympathy (n)               ความเห็นใจ

ตัวอย่างการเขียนจดหมาย

แผนการเขียน

Dear + (ชื่อแรกของเพื่อนคุณ),

ส่วนนำ (ย่อหน้าที่ 1)               –  แสดงความเห็นอกเห็นใจ เสนอความช่วยเหลือ

ส่วนเนื้อความ (ย่อหน้าที่ 2)     –  ให้คำแนะนำ อธิบายผลของคำแนะนำดังกล่าว

ส่วนท้าย (ย่อหน้าที่ 3)             –  เขียนจบจดหมาย

Take care,/ Yours,/ etc

(ชื่อแรกของคุณ)

Dear Paul,

I’ve just got your letter and decided to write straight away. I know exactly how you feel. When I moved to the city last year, I felt very lonely. Don’t worry, though, there are several things you can do.

Firstly, why don’t you join some local clubs? There are lots of hiking clubs in that area and I know you love walking. That way, you will meet other people who enjoy doing the same kinds of things. It would also be a good idea to join a drama group. If you do this, you will become more confident and you’ll also make new friends.

I hope I’ve been of some help. Write soon and let me know how things are going.

ข้อมูลจาก หนังสือ Upstream ระดับชั้นมัธยมศึีกษาปีที่ 4 สำนักพิมพ์ อจท.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s