เรื่อง แย้ๆๆ (ฺ Butterfly Lizard) มารู้จักแย้กันเถอะ


What is butterfly lizard?

Leiolepis, commonly known as Butterfly Lizards , are group of agamid lizards of which very little is known. They are native to ThailandBurmaLaosCambodiaIndonesia, and Vietnam. They are terrestrial lizards and prefer to live in arid, open regions.

There are many kinds of butterfly lizard. The butterfly lizards found in Pawai Wittayayon school area are the Northeastern butterfly lizards.

แย้ (Butterfly Lizards, ground lizard) เป็นสัตว์ในตระกูลสัตว์เลื้อยคลาน เป็นสัตว์พื้นเมืองที่พบเห็นได้ในประเทศไทย พม่า ลาว กัมพูชา อินโดนีเซีย และเวียดนาม ชอบอยู่ในที่แห้งแล้ง และพื้นที่เปิดโล่ง แย้มีอยู่หลายชนิด แย้ที่พบในพื้นที่โรงเรียนป่าหวายวิทยายนเป็นพันธุ์แย้อีสาน

Personal Characteristics ลักษณะของแย้อีสาน

They have small size, flat body and big flat head. Their tails are longer than their body. Their skins covered with scales. They have got dark brown skin. Some of them have the orange color like the color of flame on the side of their body.

แย้อีสาน มีขนาดเล็ก ลำตัวและศรีษะแบน มีหางยาวกว่าความยาวของลำตัว หนังปกคลุ่มด้วยเกล็ดเล็กๆ มีสีน้ำตาลเข้ม บางตัวมีสีส้มคล้ายสีของเปลวไฟอยู่ด้านข้างของลำตัว

Habits ลักษณะนิสัย
          Ground-dwellers, they often dig deep burrows. They live in their holes between December to March. After that they will come out of their holes and will come out of their holes in April.

อาศัยอยู่ในรู และขุดรูลึกๆ เพื่อใช้อาศัย จะอยู่ในรูหรือจำศีล ระหว่างเดือน ธันวาคม ถึง มีนาคม หลังจากนั้นจะออกจากรูในเดือนเมษายน

Diet อาหาร

They eat insects on the ground for food and sometimes eat plant.

แย้กินแมลงเป็นอาหาร บางครั้งแย้ก็กินพืชเป็นอาหาร

Forecasting of  the  Butterfly  Lizards การพยากรณ์อากาศของแย้

When  it  will  be  rainy,  windy  or  there  is  thunder  and  lightning, butterfly lizard s will not come out from their holes.

เราสามารถพยากรณ์อากาศได้จากพฤติกรรมของแย้ เมื่อใดแย้ไม่ออกจากรู แสดงว่าจะมีฝนตกเกิดขึ้น

ข้อมูลจาก

http://www.anapsid.org/butterflyagama.html

http://www.tistr.or.th/sakaerat/Flora_Fauna/reptile/REPTILE1/

http://th.wikipedia.org/

http://dongcharoen.com/

ขอขอบคุณ วีดีโอ จาก อาจารย์มานพ พันธ์โยธี

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s